Alfa Travel


Một đại lý du lịch đầy tham vọng đã thấu hiểu được giá trị của thương mại điện tử.

For English version click here>>

Mỗi năm, hơn 750 nhóm du khách chọn công ty du lịch Alfa Travel như một đại lý du lịch cho các chuyến đi kỷ niệm sự kiện, các chuyến bổ túc nghề nghiệp và/hoặc các chuyến làm công tác xã hội với những điểm đến khác nhau. Sứ mệnh của Alfa Travel là cung cấp “Những chuyến đi đặt riêng” - rất khác biệt, theo nhu cầu độc đáo của nhóm du khách cá nhân, thiết kế chuyến đi theo mong muốn và nhu cầu của nhóm họ. 

Trang thương mại điện tử www.alfatravel.dk là một phần quan trọng trong kế hoạch tiếp thị tổng thể của Alfa Travels và hàng tháng họ sử dụng nhiều nguồn tài nguyên vào việc cải thiện và phát triển giải pháp thương mại điện tử của doanh nghiệp. MCB là đơn vị cộng tác chặt chẽ với Alfa travels để đưa ra những giải pháp, kiến thức mới nhất trên phương diện thương mại điện tử.

Một trong những kết quả ấn tượng là MCB đã cũng cấp cho Alfa Travels giải pháp đơn giản với tên gọi “A/B split test” trên hộp liên lạc của họ. Bằng cách kiểm tra nhiều phiên bản khác nhau của hộp liên lạc, MCB đã phát triển một thiết kế mới giúp doanh nghiệp tăng lượng chuyển đổi không dưới 52,9%. Một kết quả mỹ mãn tạo thêm nhiều nhu cầu từ những khách hàng tiềm năng - một kết quả tiếp thị điện tử tuyệt vời!

Ghé thăm trang web Alfa Travel và kiểm tra giải pháp tiên tiến đã giúp tạo ra cho họ nhiều nhu cầu từ khách hàng tiềm năng.
+84 24 35135007
RSS Twitter Facebook
MCB is a web company with headquarter in Denmark and a branch in Vietnam. All together we have more than 60 competent and committed colleagues striving to develop the best possible web solutions for our customers. We work hard to develop, design and produce leading website and webshop solutions. We value customer driven development of our platforms, ensuring competitive solutions that increase our customers businesses. We closely follow the development in the market in order to deliver high quality and long lasting products.
You are always welcome to contact us regarding our company and vacant positions.

Vietnam
4th floor, No. 39
Tran Quoc Toan Street
Hoan Kiem District
Hanoi Vietnam

Denmark - Holstebro
Lægårdvej 86 B
DK-7500 Holstebro

Denmark - Århus
Rosenkrantzgade 23 4. sal.
DK-8000 Århus C