Công ty Sáng tạo


1 thương hiệu, 10.000+ sản phẩm, 7 quốc gia, 35 giải pháp mạng!

For English version click here >>

Công ty Sáng tạo A/S chỉ trong vài năm đã tạo lập được vị thế là một trong những nhà cung cấp các đồ vật phục vụ sở thích cá nhân lớn nhất với các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân ở vùng Bắc Âu. Đạt được vị trí này một phần nhờ kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ đầy tham vọng cho thương mại điện tử B2B là nơi mà mục tiêu là đạt được nhóm đối tượng đích tối đa trên thị trường quốc tế.

Để giúp Công ty Sáng tạo đạt được mục đích này, MCB đã phát triển ba giải pháp tiêu chuẩn ‘cận-cửa hàng’ là giải pháp giúp Công ty Sáng tạo có thể bán cho những nhà phân phối muốn có một “webshop” độc lập bán các sản phẩm của Công ty. Bằng cách đó, những nhà phân phối đều có các webshop riêng của họ, được đồng bộ hóa tự động với cửa hàng chính cũng là nơi xử lý các đơn hàng giao/nhận thực tế.

Đây là cách mà Công ty Sáng tạo được thành lập bới hai quý ông trong năm 2000 đến nay đã có webshop tại 7 nước trên thế giới, tuyển dụng 150 người và bán các sản phẩm qua 35 giải pháp cửa hàng riêng biệt.

Hãy ghé thăm trang web để khám phá giải pháp e-commerce hiện đại nhất của chúng tôi.

+84 24 35135007
RSS Twitter Facebook
MCB is a web company with headquarter in Denmark and a branch in Vietnam. All together we have more than 60 competent and committed colleagues striving to develop the best possible web solutions for our customers. We work hard to develop, design and produce leading website and webshop solutions. We value customer driven development of our platforms, ensuring competitive solutions that increase our customers businesses. We closely follow the development in the market in order to deliver high quality and long lasting products.
You are always welcome to contact us regarding our company and vacant positions.

Vietnam
4th floor, No. 39
Tran Quoc Toan Street
Hoan Kiem District
Hanoi Vietnam

Denmark - Holstebro
Lægårdvej 86 B
DK-7500 Holstebro

Denmark - Århus
Rosenkrantzgade 23 4. sal.
DK-8000 Århus C