Đại học Kinh doanh Aalborg


For English version click here>>

Tháng 9 năm 2010, Trường Đại học Kinh doanh Aalborg giới thiệu một trang web hoàn toàn mới. Những yêu cầu đối với trang web mới này là trang web phải truyền thông một cách rõ ràng những chủ đề khác nhau như các chương trình học khác nhau, các cơ hội thực tập, các khóa học, v.v…. đến những đối tượng quan tâm khác nhau. Ngoài ra, trang web còn phải tương tác được với cây dữ liệu được gọi là Easy-A, là nơi nhà trường quản lý tất cả các thông tin về sinh viên, khóa sinh, giảng viên, các chương trình học và nhiều mục thông tin khác nữa.

MCB đã giải quyết thách thức này bằng việc thiết kế một trang web mới thân thiện với người dùng, gọn gàng và dễ di chuyển giữa các khối thông tin cho cả sinh viên, giảng viên và các công ty.

MCB đã có cuộc phỏng vấn với Giám đốc Truyền thông, Martin Rytter, của Trường Đại học Kinh doanh Aalborg, để nghe được những suy nghĩ của ông về trang web và các mối liên kết, quan hệ đối tác.

Tại sao ông lại lựa chọn MCB là đối tác?

“Ngay từ đầu, MCB đã tỏ ra là một đối tác kinh doanh hấp dẫn và chuyên nghiệp. Họ rất giỏi lắng nghe nhu cầu của chúng tôi và học hỏi để biết được cấu trúc hệ thống của trường. Hơn thế nữa, họ cho thấy kỹ năng sáng tạo cao trong thiết kế và phát triển những chức năng của website. Cách suy nghĩ của họ là “khác biệt”, và bạn có được ấn tượng là bất cứ điều gì cũng có thể thực hiện được.”

Ông đã đạt được gì từ trang chủ do MCB thiết kế?

“Nhu cầu cơ bản của trường là có được một trang web thể hiện được gương mặt của Trường Đại học Aalborg, được trình bày đẹp nhất trên mạng. Bên cạnh những thông báo về các chương trình và các khóa đào tạo của chúng tôi, chúng tôi đã muốn tạo ra một bản sắc nhận diện dễ thấy nhất cho mỗi mảng giáo dục của chúng tôi – một mục đích mà trang web đã đạt được và đến hôm nay đã hoàn thiện ở mọi khía cạnh.

Trang web đã thuận tiện hơn cho người dùng tìm kiếm những thông tin liên quan thông qua một cấu trúc đơn giản, dễ thấy và dễ dịch chuyển trang, và trang chủ đã được hoàn thiện hơn nữa với những chức năng thông mình như đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, các mẫu module, và sự tích hợp với các hệ thống ngoại vi khác. Tất cả những điều này đã giúp làm cho trang chủ hiệu quả hơn và chào đón người dùng hơn.”

Ông có thể kể ra ba điểm thuận lợi nhất của MCB?

  1. Nhu cầu của khách hàng được lắng nghe.
  2. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời.
  3. Sự ổn định trực tuyến tuyệt vời.
+84 24 35135007
RSS Twitter Facebook
MCB is a web company with headquarter in Denmark and a branch in Vietnam. All together we have more than 60 competent and committed colleagues striving to develop the best possible web solutions for our customers. We work hard to develop, design and produce leading website and webshop solutions. We value customer driven development of our platforms, ensuring competitive solutions that increase our customers businesses. We closely follow the development in the market in order to deliver high quality and long lasting products.
You are always welcome to contact us regarding our company and vacant positions.

Vietnam
4th floor, No. 39
Tran Quoc Toan Street
Hoan Kiem District
Hanoi Vietnam

Denmark - Holstebro
Lægårdvej 86 B
DK-7500 Holstebro

Denmark - Århus
Rosenkrantzgade 23 4. sal.
DK-8000 Århus C