Trung tâm giáo dục Holstebro


Trong nhiều năm qua, trung tâm giáo dục Holstebro (ECH) là một trong những khách hàng tham vọng nhất của chúng tôi. Với sự tập trung liên tục vào việc tối ưu trang web, thích ứng với các nhóm khách hàng mục tiêu, và phân tích những nỗ lực của doanh nghiệp đồng thời giúp họ có những kế hoạch chiến lược lâu dài với trang web của họ.

For English version click here>>


Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc họp chiến lược với ECH. Chúng tôi thảo luận về những thách thức hiện tại và các yêu cầu mới cho trang web. Một trong những cuộc họp chiến lược đã được thảo luận về việc làm thế nào để tối ưu trang web để tăng số lượng các yêu cầu từ khách hàng thông qua chức năng liên hệ trên trang web. Để kiểm tra điều này, một thử nghiệm riêng biệt được thực thi, vì đó là một cách tiết kiệm và hiệu quả để kiểm tra các phiên bản khác nhau của một trang web.


Do đó, MCB đã chuẩn bị một thử nghiệm riêng biệt cho ECH, mà mục tiêu là tìm cách ra cách bố trí hiệu quả nhất của chức năng liên lạc để tỷ lệ chuyển đổi cao nhất. Và kết quả cho ra thật ấn tượng! Chỉ với một vài điều chỉnh đơn giản vào chức năng liên hệ đã đem lại tỷ lệ chuyển đổi tăng ấn tượng 388%. Các kết quả không chỉ ấn tượng mà cũng gây ngạc nhiên cho cả ECH và MCB. Dự đoán kết quả các đợt kiểm tra chỉ làm tăng tỉ lệ chuyển đổi lên 161%. Đó là dự đoán kết quả khả thi, nhưng kết quả thực tế còn vượt xa ngoài mong đợi.

Kết quả của các thử nghiệm riêng biệt chứng minh rằng bạn phải cẩn trọng khi bạn phân tích hành vi của người tiêu dùng. Khi bạn làm việc trực tuyến, bạn có lợi thế là bạn có thể kiểm tra phản ứng của khách hàng như thế nào khi truy cập vào trang web với các phiên bản khác nhau, và đặc biệt một thử nghiệm riêng biệt có chi phí phù hợp và đạt hiệu quả cao. Trong trường hợp của ECH, đó là một quyết định khôn ngoan để kiểm tra các phiên bản khác nhau của chức năng liên lạc, nếu không tỷ lệ chuyển đổi sẽ không bao giờ tăng được 388%.

Một thử nghiệm riêng biệt là gì?


Thử nghiệm riêng biệt có nghĩa là khách hàng truy cập vào một trang web đang được hiển thị một cách ngẫu nhiên với những phiên bản khác nhau của trang web mà bạn muốn kiểm tra. Nhờ đó, vào cuối của bài test bạn có thể xem phiên bản nào cung cấp tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất.

+84 24 35135007
RSS Twitter Facebook
MCB is a web company with headquarter in Denmark and a branch in Vietnam. All together we have more than 60 competent and committed colleagues striving to develop the best possible web solutions for our customers. We work hard to develop, design and produce leading website and webshop solutions. We value customer driven development of our platforms, ensuring competitive solutions that increase our customers businesses. We closely follow the development in the market in order to deliver high quality and long lasting products.
You are always welcome to contact us regarding our company and vacant positions.

Vietnam
4th floor, No. 39
Tran Quoc Toan Street
Hoan Kiem District
Hanoi Vietnam

Denmark - Holstebro
Lægårdvej 86 B
DK-7500 Holstebro

Denmark - Århus
Rosenkrantzgade 23 4. sal.
DK-8000 Århus C